Celkem 2 akcí.
Zdarma

Service Fabric

  Azure

Nový level dostupnosti aplikácií - Service Fabric a architektúra orientovaná na mikroslužby (Level 300) Spoznajte technológiu Azure Service Fabric, nad ktorou Microsoft prevádzkuje veľké množstvo svojich služieb, ako napríklad Azure SQL DB, Cosmos DB, Event Hub atď., a ktorá umožňuje vysoko dostupné a škálovateľné nasadenie aj vašej aplikácie.  Ukážeme si ako využiť Service Fabric Cluster pre nasadenie aplikácie zloženej z bezstavových a stavových mikro služieb a kontajnerov. Zároveň si predstavíme mechanizmy, ktorými Service Fabric zaručí vysokú dostupnosť vašej aplikácie a zachovanie sta...


Zdarma

Update Conference Prague 2018

  .NET Core   .NET Framework   Azure   Cloud   Internet Security

.NET – Cloud – Security 22 - 23 NOVEMBER 2018, PRAGUE / CZECH REPUBLIC Meet famous speakers from Europe, US and other parts of the world 36 deep technical sessions .NET, cloud and security topics A unique conference in the most beautiful city of Europe