Celkem 6 akcí.
Zdarma

Nasazení Windows 10 pomocí WDS Windows 2016 Serveru

  Windows

Na přednášce probereme hromadné nasazení Windows 10 pomocí WDS. 1) Strategie nasazení2) Instalační fáze3) WDS v serveru Windows 2016 (popis, požadavky, konfigurace ...)4) Ovladače a spolupráce s DHCP a AD5) WSIM6) Aktivace přes KMS7) Ukázka nasazení8) Možné komplikace.


Zdarma

Git - plně pod kontrolou

Pouze praktické příklady: Klienti, globální/repozitářové nastavení klienta, .gitignore, .gitattributes, nastavení editoru pro diff a merge. Bare vs. plný repozitář, adresace commitu, branchovací strategie a branchování, rebase, cherry-pick, oprava historie, tagy.Množství příkladů dle aktuální situace. V učebně je 12 počítačů, u stolů se sedneme. Doporučuji si přinést vlastní notebook. Bude potřeba pouze mít nainstalovaný Git, a libovolný textový editor. 17:00 - 17:10 - Představení WUGu17:10 - 19:30 - cvičení19:30 - 20:00 - Diskuze20:00 - volná zábava v hospode


Zdarma

Praktický úvod do jazyka F# (Olomouc)

  F#

Praktický workshop věnovaný funkcionálnímu jazyku F#. 17:00 - 17:10 - Představení WUGu17:10 - 18:45 - 1. část setkání18:45 - 19:00 - Přestávka a občerstvení19:00 - 20:30 - 2. část setkání20:30 - Diskuze Během tohoto workshopu si představíme moderní .NET jazyk F# se všemi jeho "cool" vlastnostmi jako je pattern matching, imutabilita, partial function application, currying atd. Naučíme se jak zrychlit vývoj pomocí REPL a jak si navrhnout jednoduchou webovou aplikaci. Workshop je určen pro začátečníky a nepředpokládá se žádná předchozí znalost jazyka F#. Povědomí o .NET světě bude výhodou, a...


Zdarma

Windows 10 - ochrana, detekce a řešení kyberútoků v praxi (Hradec Králové)

  Windows

18:30 - 18:40 - Představení WUGu18:40 - 19:45 - 1. část setkání19:45 - 20:00 - Přestávka a občerstvení20:00 - 21:00 - 2. část setkání21:00 - Diskuze


Zdarma

React a Redux (Zlín)

  JavaScript   React

Přednáška bude primárně zaměřena na dvě oblasti a to renderování UI pomocí knihovny React a management globálního stavu single page aplikací pomocí knihovny Redux. Mimo to si předvedeme nové možnosti JavaScriptu (generátory, promise, async/await… ), patterny v Reactu (HOC, Function as Child, Provider pattern a Context API… ) a Redux middleware (Thunk, Redux Observable a Redux Saga). 17:00 - 17:10 - Představení WUGu17:10 - 18:45 - 1. část setkání18:45 - 19:00 - Přestávka a občerstvení19:00 - 20:30 - 2. část setkání20:30 - Diskuze


Zdarma

XAML Standard (Xamarin.Forms, UWP a WPF)

  .NET Framework   Xamarin

Extensible Application Markup Language (Xaml) je značkovací jazyk z dílny Microsoftu pro tvorbu mobilních a desktopových aplikací. Součástí přednášky bude popis na jeho základní struktury, rozdíly mezi platformami, kde se využívá a typy a triky při jeho používání. UPOZORNĚNÍ: Na této akci nebude zajištěno občerstvení. Čas konce přednášky je pouze orientační.