Microsoft 365 Security Tech Series - praktický technický seminář

  Azure   Microsoft Office   Windows

Jste připravení pro získání nových vědomostí a praktických zkušeností v oblasti bezpečnosti produktu Microsoft 365? Pak se k nám připojte v rámci praktického technického semináře. Tento seminář je vedený zkušenými a certifikovanými lektory společnosti Microsoft, kteří vás provedou nejnovějšími informacemi, díky kterým může vaše organizace poskytovat lepší služby svým zákazníkům. Tyto informace ale jistě využijete i interně.
 
Na seminář nemusíte být nijak speciálně připravení, avšak účastníci by měli mít základ pro pochopení nasazení systému Windows 10, Office 365 a EMS, správy a zabezpečení, stejně jako cloudových aplikací.
 
Celý seminář bude probáhat v českém jazyce. Na semináři budete potřebovat vlastní notebook se svým Microsoft účtem, v rámci kterého vám poskytneme a společně aktivujeme hands-on laby. Občerstvení je součástí školení.
 
Microsoft 365 Security and Compliance
  • Pomůžeme vám s technickými aspekty bezpečnostních mechanismů Microsoft 365 pomocí diskuzí a praktických hands-on labů.
  • Konkrétní témata budou zahrnovat: Enterprise-Level Identity Protection, Windows Defender Exploit Guard, Windows Hello, Credential Guard, Azure Information Protection, podmíněný přístup pomocí Health Atestation a Ransom-Ware Protection.
  • Rovněž se budeme zabývat zásadami zabezpečení a dodržování předpisů a budeme diskutovat o tom, jak mohou být implementovány.

Zdarma