Celkem 3 akcí.
Zdarma

Windows 10 večer

  Windows

Windows 10 April 2018 UpdateUkážeme si novinky v novej verzii Windows 10 s kódovým označením 1803 časová os - ktorá chronologicky zobrazuje prehľad nedávno používaných aplikácií a dokumentov Near Share - vylepšené zdieľanie dát pre zdieľanie súborov cez Bluetooth a veľa nového - nechajte sa prekvapiť  Insider program – popis a výhody programu   Windows 10 – Hyper-V virtualizáciaVyužite všetky možnosti svojho počítača, ktoré ponúka virtualizácia Hyper-V. Vytvorte si testovacie prostredie pre otestovanie svojich aplikácií, alebo špeciálnych programov. Virtualizácia - popis princí...


Zdarma

Azure DevCamp: Data Platform & Analytics (Bratislava)

  Azure   Databáze   Machine learning   MS SQL Server

Zveme vás na další z řady letošních DevCampů.  Na tomto semináři si účastníci budou mít možnost prakticky vyzkoušet práci s Microsoft Azure, tentokrát ve vztahu k témátům v oblasti Data Platform & Analytics. Každý účastník by si s sebou měl přinést vlastní počítač.   9:00 – 10:00 Úvod do Azure Služeb 10:00 – 12:00 Databáze v Azure – Azure SQL, Database for MySQL, Database for PostgreSQL, využití v aplikacích 13:00 – 14:00 DocumentDb a využití v aplikacích 14:00 – 15:00 Azure Machine Learning, Cognitive Services 15:00 - 16:00 PowerBI a integrace s apl...


Zdarma

SQLSaturday #764

  MS SQL Server

SQLSaturday is a free training event for Microsoft Data Platform professionals and those wanting to learn about SQL Server, Business Intelligence and Analytics. This event will be held on Jun 23 2018 at Microsoft Slovakia s.r.o., Apollo Business Center II, Block E, Prievozská 4D, Bratislava , Bratislava, Bratislavský, 821 09, Slovakia