Celkem 1 akcí.
Zdarma

Windows 10 April 2019 Update

  Windows

Ukážeme si novinky v novej verzii Windows 10 s kódovým označením 1903. Obsah prednášky : Windows novinky Windows Insider – ako získavať a pracovať s novými verziami Windows Hyper – V - virtualizácia Boot menu – bootovanie z VHD Program : 17:00 Predstavenie WUGu 17:05 časť. 1 18:00 Prestávka a občerstvenie 18:10 časť. 2 18:45 Diskusia 19:00 Záver