Visual Studio 2017 Roadshow - Bratislava

  .NET Framework   Azure   MVC   C#

Prijmite pozvanie na technický seminár organizovaný pri príležitosti uvedenia nového radu nástrojov Microsoft Visual Studio 2017.
 
Seminár bude mať odborný obsah a je určený nielen pre používateľov Visual Studia a .NET technológií, ale aj pre programátorov v iných nástrojoch, vedúcich vývojových softvérových tímov, testerov alebo SW architektov. Predstavíme produktové novinky a ďalšie služby pre jednotlivcov i tímy hľadajúce kompletné prostredie a služby pre tvorbu moderných softvérových aplikácií.
 
Seminár začína registráciou o 8:30 a následne prvou prezentáciou od 9:00. Predpokladaný koniec najneskôr o 16:00 hod. 
 
Individuálne konzultácie:

V priebehu seminára vám budú k dispozícii odborníci na konkrétnu tematiku, ktorí budú pripravení pomôcť so špecifickými individuálnymi technickými otázkami.

 
Registrácia a vstup na konferenciu:
Vstup je zdarma. Na seminár je nutné sa vopred registrovať. Počet miest je obmedzený.

Program seminářů:

08:30     09:00     REGISTRACE a ranní káva
09:00     09:30     Úvod – Visual Studio 2017. Přehled aktuálních produktů a technologií.
09:30     10:30     Hlavní novinky ve Visual Studiu 2017 a jejich praktické ukázky
10:30     10:45     PŘESTÁVKA
10:45     11:00     Pro databázové vývojáře: MS SQL Server Redgate nástroje ve Visual Studiu 2017
11:00     11:55     Architektura .NET, .NET Core na více platformách, příklady a doporučení použití
11:55     12:15     Docker Tools for Visual Studio 2017 – tvorba, nasazení ladění v Docker kontejnerech
12:15     13:00     OBĚD
13:00     13:15     Game, 2D a 3D development, DirectX, Unreal, Unity
13:15     13:30     Publikujte své desktop aplikace na MS Store – Desktop to UWP Bridge
13:30     14:30     Multiplatformní mobilní aplikace, (Android, iOS, Windows). Xamarin, Mobile DevOps
14:30     14:45     PŘESTÁVKA, odpolední káva
14:45     15:00     Týmové prostředí (TFS, VSTS) pro agilní vývoj, Git ve Visual Studiu, CI-CD, DevOps
15:00     15:50     Zajímavé Azure služby pro každého, DevTest Labs, Chatboti, Cognitive services, IoT, …
15:50     16:00     OTÁZKY A ODPOVĚDI, LOSOVÁNÍ O CENY, ZÁVĚR

Zdarma