Začíname programovať Universal Windows Platform aplikácie s C# a XAML

  .NET Framework   C#   Visual Studio

Popis labu:
Prakticky si ukážeme ako začať programovať Universal Windows Platform aplikácie s C# a XAML 

Obsah labu :
• Čo znamená Universal Windows Platform UWP?
• Vytvorenie jednoduchej UWP aplikácie Hello world
• Porovnanie projektu pre WPF aplikáciu a projektu pre UWP aplikáciu
• Vytvorenie testovacej aplikácie, kde budú ukázané základné postupy pri kódovaní UWP aplikácie

Lab je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých 

Odporúčania pre účastníkov:
doniesť vlastný notebook s Visual Studio 2017 (Visual Studio 2015) minimálne Community edition s Project template Blank App (Universal Windows) 

Program :
17:00 Predstavenie WUGu
17:05 časť. 1
18:00 Prestávka a občerstvenie
18:10 časť. 2
18:45 Diskusia
19:00 Záver