Celkem 1 akcí.
Zdarma

Začíname programovať Universal Windows Platform aplikácie s C# a XAML

  .NET Framework   C#   Visual Studio

Popis labu:Prakticky si ukážeme ako začať programovať Universal Windows Platform aplikácie s C# a XAML  Obsah labu :• Čo znamená Universal Windows Platform UWP?• Vytvorenie jednoduchej UWP aplikácie Hello world• Porovnanie projektu pre WPF aplikáciu a projektu pre UWP aplikáciu• Vytvorenie testovacej aplikácie, kde budú ukázané základné postupy pri kódovaní UWP aplikácie Lab je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých  Odporúčania pre účastníkov:doniesť vlastný notebook s Visual Studio 2017 (Visual Studio 2015) minimálne Community edition s Project template Blank App (Universal Wind...