Windows 10 večer

  Windows

Windows 10 April 2018 Update
Ukážeme si novinky v novej verzii Windows 10 s kódovým označením 1803

  • časová os - ktorá chronologicky zobrazuje prehľad nedávno používaných aplikácií a dokumentov
  • Near Share - vylepšené zdieľanie dát pre zdieľanie súborov cez Bluetooth
  • a veľa nového - nechajte sa prekvapiť 

Insider program – popis a výhody programu

 

Windows 10 – Hyper-V virtualizácia
Využite všetky možnosti svojho počítača, ktoré ponúka virtualizácia Hyper-V. Vytvorte si testovacie prostredie pre otestovanie svojich aplikácií, alebo špeciálnych programov.

  • Virtualizácia - popis princípu a fungovania
  • Hyper-V
  • Nested Virtualizácia - virtualizácia na N-tú
  • Bootovanie z VHD - boot menu

Program:

1700 Predstavenie WUGu a diskusia o pripravovaných témach
1710 1. časť prednášky
1830 Prestávka
1845 2. časť prednášky
1930 Diskusia
2000 Záver

Účasť je zdarma po registrácii na toto podujatie.

Zdarma