Bratislava OpenCamp 2018

  Open Source

Vitajte na stránke konferencie Bratislava OpenCamp 2018. Táto akcia je inšpirovaná podobnými akciami, ktoré sa už roky konajú v zahraničí (napr. LinuxDays Praha) a jej cieľom je upevnenie komunity zdieľajúcej myšlienku otvoreného softvéru, otvorených dát a otvorenej spoločnosti.

Konferencia je organizovaná dobrovoľníkmi a financovaná súkromnými zdrojmi organizátorov spolu s financiami, ktoré poskytli partneri uvedení na tomto webe.

Kapacita konferencie je približne 650 miest. Vstup je zadarmo.

Organizátori konferencie aj všetci prednášajúci sa podieľajú na konferencii bez nároku na odmenu. Na konferencii nie sú prípustné marketingové prednášky ani akákoľvek forma predaja produktov akejkoľvek spoločnosti (okrem zrnkovej kávy ;)).

V zmysle zásad otvorenej spoločnosti sa konferencie môže zúčastniť ktokoľvek, jedinou podmienkou je rešpektovať ostatných účastníkov konferencie.

Na príprave konferencie sa podieľal SOIT, konferencia je priamym pokračovaním bratislavských OSS víkendov. Veríme, že vďaka všetkým účastníkom sa nám podarí vytvoriť peknú tradíciu a Bratislava sa stretne pravidelným miestom stretávania sa celej komunity.

Tešíme sa na Vás.