Bariéry x přístupnost ve světě lidí se sluchovým postižením

  UX

Už vás někdy napadlo, jaké by to bylo, když byste si nemohli nikam zatelefonovat (rodina, přátelé, zaměstnání nebo lékař)? 

Víte o tom, že neslyšící žijící v České republice často nerozumí Českému jazyku? Proč je pro neslyšící Čeština cizí jazyk?

Pojďme se pobavit o tom, jaké je to neslyšet.

Bariéry ve světě neslyšících nejsou architektonické

-  Už vás někdy napadlo, že neslyšící se nedozvoní přes „mluvítko“ domovního zvonku? Tak často používané u soukromých lékařů, v některých kancelářích, ale také u většiny panelákových bytů…

-  Jak se dozvíte o výluce v dopravě, která je hlášena rozhlasem, když neslyšíte?

-  Myslíte si, že neslyšící mohou telefonovat? A myslíte si, že mohou zpívat?

-  Ve světě používají lidé se sluchovým handicapem různé pomůcky, technologie, mobilní či webové aplikace, pojďme se inspirovat tím, co by se dalo využít i u nás.

Podíváme se na to,

-  jak některé bariéry odstranit,

-  jak být pro lidi, kteří špatně slyší přístupnější, dostupnější, případně srozumitelnější.

Seznámíme vás s tím,

-  Kdo jsou osoby se sluchovým postižením a, jak se s nimi můžete domluvit (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí, hluchoslepí,…)

-  Jaká je správná terminologie, proč není správné mluvit o „hluchoněmých“?

-  Co hluchota obnáší (komunikace, odlišnosti v chování, vliv na vzdělání, pracovní uplatnění apod.)

Vyzkoušíte si v praxi

-  Odezírání – není tak jednoduché, jak se zdá.

-  Jak si správně dopisovat s neslyšícím, aby vám rozuměl.

-  Znakový jazyk. - Vyvrátíme některé mýty o znakovém jazyce a o neslyšících, naučíme vás i pár znaků.

Můžete se ptát, rádi odpovíme na vaše otázky.

Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. 

Sociální pracovnice a tlumočnice znakového jazyka - slyšící

Bc. Markéta Zelenková

Asistentka pedagoga ve škole pro žáky s vadami sluchu - Neslyšící 

Vstupné: 100 Kč, členové Asociace UX zdarma

Zdarma