Celkem 2 akcí.
Poplatek: 100 Kč, členové Asociace UX zdarma

UX Monday: Design počítačových her — na pomezí umění a programování

  UX

Design počítačových her (nebo videoher) je komplexní obor, kombinující narativní a vizuální umění a softwarový návrh. Herní design je psaní příběhu, vymýšlení herních mechanik, stanovování funkčnosti hry, jejího tempa a dávkování zážitku, definování rozhraní mezi hráčem a hrou. Tvorba videohry je náročný proces a herní design stojí (nejen) na jeho začátku. Pojďme si představit, jak se vymýšlí hra, jak vzniká a co všechno je potřeba na to, aby si ji hráč naplno užil. Některé z probíraných témat: - Proces tvorby od prvních konceptů přes prototypy k funkčním mechanikám - Testování na lidech...


Zdarma

UX Readers Brno in January 2020

  UX

Let's discuss UX-related books! Don't forget to bring the UX books you've recently read, so we can better give reviews and inspire the others. And feel free not to only bring design books but whatever somehow related to design. Poďme sa pobaviť o knihách, ktoré súvisia s UX.Nezabudni si vziať knihy o UX, ktoré si nedávno čítal, aby sme ich mohli lepšie recenzovať a inšpirovať ostatných. Samozrejme nemusí ísť priamo o dizajnové knihy, stačí, ak budú s dizajnom súvisieť.