Celkem 1 akcí.
Poplatek: 100 Kč, členové Asociace UX zdarma

UX Monday: Navrhování uživatelských rozhraní automobilů

  UX

První zářijové pondělí budete mít možnost se seznámit s tím, jak se navrhují a testují uživatelská rozhraní v automobilech. Jak se z výzkumníka nebo z digitálního designéra stane designér či výzkumník v automotive? V čem je práce v různých rolích v automotive odlišná od obdobné práce na jiných digitálních produktech? 1) Automotive Design Management (Matěj Káninský)Vývoj automobilu je komplikovaný proces s mnoha předdefinovanými milníky a potřebou koordinace mnoha oddělení a externích partnerů. Jak moc rozdílné je pro UX designera moderní digital-first prostředí oproti prostředí tradiční au...