Úvod do Xamarinu 4.1

  Xamarin

Přijďte se podívat na přednášku o vývojových nástrojích pro vývoj aplikací pro mobilní platformy.
Obsahem přednášky bude:
- Představení obou nástrojů pro vývoj (Xamarin a Visual Studio - Rozdíly, zkušenosti)
- Ukázka základních prvků iOS projektu
- Ukázka základních prvků Android projektu
- Ukázka Xamarin Forms projektu
- DevOps sekce v kostce s příklady (Xamarin Test Cloud, VSTS a HockeyApp)

Čas konce přednášky je pouze orientační.

Zdarma

Přednášející