Entity Framework - Code First

  .NET Framework   C#

Code First je moderní přístup, který s sebou přináší řadu výhod spojených s údržbou kódu a efektivnějším vývojem v týmu. Přestože Code First většinu principů přejímá z vizuálních modelů (edmx), samotný způsob modelování se zásadně změnil. Na praktickém školení se zaměříme na modelování pomocí přístupu Code First a jako předloha nám budou sloužit typické entity e-commerce systémů.
Každý účastník získá zdarma 50% slevu na JetBrains ReSharper (komerční i osobní licence).

Registrace na tuto akce je možná na miroslavholec.cz

Co se naučíte

Po krátkém úvodu do Entity Frameworku si prakticky navrhneme klasický model pro e-shopový systém, na kterém si představíme všechny aspekty a možnosti modelování s Code First. Řešit budeme nastavení entit pro potřeby validace, vyzkoušíme tři typy dědičnosti včetně ukázek jak funguje polymorfismus a vymodelujeme všechny vztahy mezi entitami, které se v moderních aplikacích vyskytují. Pro popis vztahů použijeme primárně Fluent API ale chybět nebude ani povídání k datovým anotacím. Vytvořený model nakonec odstraníme a metodou reverse engineering znovu vygenerujeme z databáze.

!!!Osnova

 • Entity Framework a Code First
 • Rozdíly ve vývoji s ORM nad ADO.NET
 • DbContext, ObjectContext
 • Datové anotace, Fluent API
 • Datové typy, geographic data, konvence
 • Modelování vztahů mezi entitami
 • Dědičnost a polymorfismus
 • Constraints a indexy
 • Dotazování pomocí LINQ
 • Lazy Loading / Eager Loading
 • Reverse Engineering
 • Nástroje a optimalizační problémy

Lektor

Miroslav Holec / MCSD / MTA / MCP / MSP / MS
Více než 8 let se věnuji vývoji moderních webových aplikací. Specializuji se na technologie ASP.NET MVC, Visual Studio Online a Microsoft Azure®. Své služby poskytuji formou přednášek, školení a konzultací firmám i široké veřejnosti. V současné době pomáhám firmám a profesionálům zavádět nové technologie v souvislosti s vývojem aplikací na platformách Microsoft Azure® a .NET.

Registrace na tuto akce je možná na miroslavholec.cz

Poplatek: 4390 Kč

Přednášející