Process mining v .NETe (Martin Macák)

  .NET Framework

Process mining (dolovanie procesov) je disciplína, ktorá spája procesnú analýzu založenú na modeloch a dátovo orientovanú analýzu. Umožňuje nám analyzovať a vylepšovať business procesy v organizáciách.

17:00 - 17:10 - Představení WUGu
17:10 - 18:30 - 1. část setkání
18:30 - 18:45 - Přestávka
18:45 - 20:00 - 2. část setkání
20:00 - Diskuze

V prvej časti si túto disciplínu detailne predstavíme a pozrieme sa, s akými problémami nám môže v praxi pomôcť. Následne si ukážeme, ako môžete process mining použiť vo vašej organizácii. Na záver si predstavíme .NET open source knižnicu, ktorú vyvíjame u nás na Masarykovej Univerzite, ktorá obsahuje základnú implementáciu process mining algoritmov, a porovnáme ju s ostatnými možnosťami.

Zdarma