Zpracování proudu událostí v Microsoft Azure (Vladimír Mužný (MVP, MCT, MCSE))

  Azure   IoT

Po krátké rekapitulaci pojmů jako „proud událostí“ a „lambda architektura“ si na přednášce na jednoduchých praktických příkladech ukážeme, jak využít prostředky nabízené v Microsoft Azure k tomu, abychom proud událostí dokázali zachytit a následně zpracovat. Vytvoříme opakované události pomocí jednoduchého fyzického IoT zařízení ESP32, zařízením se připojíme do cloudu, a nakonec se pokusíme o zpracování naměřených dat dvěma alternativními způsoby; pomocí Stream Analytics jobu, nebo pomocí Azure Databricks.

17:00 - 18:40 - Přednáška
18:40 - Diskuze

Zdarma