UX Monday: Iracionální chování v propojeném světě

  UX

1) Filip Matějka: UX a behaviorální ekonomie

Ani u zboží, ani u služeb nehledáme co nejvíce detailně propracovaných funkcí. Chceme aby seděly k nám jako lidem, kteří se celý život potýkáme s problémy rozhodovat se, s netrpělivostí nebo sebekontrolou. Budeme mluvit o behaviorální ekonomii, která studuje slabiny lidského rozhodování a pomáhá nahlédnout, jaké nové nápady budou úspěšné a lidem užitečné.

Filip Matějka (38) se zabývá makroekonomií a behaviorální ekonomií, zejména vlivem lidské neschopnosti zpracovávat informace na cenotvorbu, dynamiku makroekonomiky, pracovní trhy či fungování demokracie. Vystudoval matfyz na Univerzitě Karlově a doktorát získal na Princeton University v USA. V roce 2010 obdržel cenu “Mladý ekonom ČR”, v roce 2015 dostal jako první Čech grant od European Research Council v ekonomii a v roce 2016 obdžel cenu Neuron ve společenských vědách. Je člen profesorského sboru CERGE-EI (společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR) a přednášel například I na Harvardu, MIT, Stafordu, Princetonu, Yalu, Oxfordu, v Cambridgi

2) Josef Holý: Jak umělá inteligence a sociální sítě zesilují iracionální chování lidí

Hlavním cílem současných sociálních sítí je maximální “user engagement” - aby se na ně uživatelé co nejčastěji vraceli a trávili na nich co nejvíce času. Jak přesně fungují algoritmy, které za sociálními sítěmi stojí a proč se na nich lidé stávají doslova závislými? Proč vznikají online bubliny? A mohou mít algoritmy předsudky?

Josef Holý má zkušenosti jak z korporátního, tak startupového prostředí. Začínal kdysi jako programátor, poté pracoval několik let v Sun Microsystems (dnes Oracle) jako Social Network Designer a nakonec spoluzaložil vlastní mobile commerce startup proactify.com. Od května 2014 je v MSD, kde založil a vedl UX oddělení, a také oddělení pro vývoj systémů Umělé inteligence a správu znalostí. Hlavním předmětem jeho zájmu se v posledních letech stalo téma etických aspektů umělé inteligence, o kterém přednáší jak na českých, tak mezinárodních konferencích a o kterém vydává newsletter algocracy.news

---

18:30 – Prezence, občerstvení, networking.
19:00 – Program.
21:00 – Pivo.

Vstupné 100 Kč, členové Asociace UX zdarma.

Poplatek: 100 Kč, členové Asociace UX zdarma