IF-less programming (Praha)

  C#   Visual Studio

Při zlepšování svých dovedností se vývojáři dříve nebo později setkávají s tématy, jako jsou návrhové vzory nebo změna kontroly. Ale často zapomínají na jejich základní dovednosti. Strávíme celou akci se zaměřením na příkaz If. Vysvětlíme, jak je špatný, jak ovlivňuje počet chyb a složitost kódu. Pomocí praktických příkladů vám ukážeme, jak významně snížit počet příkazů If v aplikaci.

Vyzkoušíme si, jak se zbavit:

-Několik příkazů IF-Else v řádku
-Několik SWITCH příkazů jednoho typu Enum
-Více příkazů IF v logice workflow
-IF při vytváření nebo výběru typů služeb

Chcete-li úspěšně projít všemi příklady, potřebujete pouze základní znalosti C# a Visual Studio.

UPOZORNĚNÍ: Na této akci nebude zajištěno občerstvení.

Čas konce přednášky je pouze orientační.

Zdarma