React a Redux (Zlín)

  JavaScript   React

Přednáška bude primárně zaměřena na dvě oblasti a to renderování UI pomocí knihovny React a management globálního stavu single page aplikací pomocí knihovny Redux.

Mimo to si předvedeme nové možnosti JavaScriptu (generátory, promise, async/await… ), patterny v Reactu (HOC, Function as Child, Provider pattern a Context API… ) a Redux middleware (Thunk, Redux Observable a Redux Saga).

17:00 - 17:10 - Představení WUGu
17:10 - 18:45 - 1. část setkání
18:45 - 19:00 - Přestávka a občerstvení
19:00 - 20:30 - 2. část setkání
20:30 - Diskuze

Zdarma