Azure DevCamp: Advanced Workloads (Prague)

  Azure   DevOps

Zveme vás na další z řady letošních DevCampů. 
 
Na tomto semináři si účastníci budou mít možnost prakticky vyzkoušet práci s Microsoft Azure. Každý účastník by si s sebou měl přinést vlastní počítač. Za jeden den si zkusíme nakódovat jednoduchý portál a API, které spolu budou komunikovat. Využijeme Azure Functions, Storage a Cognitive Services na zpracování obrázků a také Azure AD na jednoduchou autentizaci uživatelů a zabezpečení API. 
 
 
09:00 - 10:30 Úvod do Azure, použitých technologií, příprava pracovního prostředí
10:00 - 12:00 Práce na projektu (vytvoření základní aplikace, vytvoření API, napojení API na datový backend – Azure SQL)
13:00 - 15:00 Rozšíření aplikace o Azure Function pro zpracování obrázků, napojení na Cognitive Services, Azure Storage a Azure AD pro přihlášení do aplikace a zabezpečení API
15:00 - 16:00 DevOps, CI/CD, automatizace sestavení a nasazení aplikace

Zdarma