Microsoft Office 365 GDPR technická konference pro partnery

  GDPR   Microsoft Office

Zveme vás na první praktickou technickou konferenci zaměřující se na problematiku GDPR. V rámci konference budou postupně představeny ukázky a praktická nastavení Office 365 pro pomoc se zajištěním souladu zákazníka s nařízením GDPR.
 
Blok 1
 
Představení možností využití Microsoft 365 pro GDPR
 
Možnosti nastavení Office 365 pro vyhledání osobních dat pomocí Content Search
 • Search for sensitive information types
 • Use Keyword Query Language (KQL) to find additional personal data in your environment
 • Create new custom sensitive information types using the KQL queries
 
Blok 2
 
Možnosti nastavení ochrana a správy dokumentů pomocí Office 365 Informarion Protection
 • Develop a label schema that includes personal data
 • Define a taxonomy and search criteria for each label
 • Use Office labels and sensitive information types across Microsoft 365 for information protection
 • Create labels and auto-apply label policies
 
Blok 3
 
Možnosti nastavení DLP pro ochranu citlivých informací
 • Apply protection using data loss prevention in Office 365
 • Site and library-level protection
Možnosti monitorování pro únik osobních dat
 • Office 365 data loss prevention reports
 • Office 365 audit log and alert policies
 • Microsoft Cloud App Security
 • Compliance Manager in the Service Trust Portal

Zdarma