UXWell Meetup: Doprava ve městě (UX & SmartCity)

  Smart City   UX

Meetup povede Pavel Jílek

MHD, carsharing, bikesharing, elektromobilita, parkování, dopravní aplikace, bezbariérový přístup, cyklodoprava, pěší pohyb, dopravní zácpy, open data, datahub… z pohledu designu, UX, behaviorální ekonomie, SmartCIty a Brna.


Tenhle meetup je pro všechny, co přemýšlí nad tím, jak se dá líp po městě pohybovat a jak by se to dalo změnit. 
Je pro všechny, kteří chtějí pochopit, jak je doprava komplexní problém a chtějí do něj designérsky nahlédnout. 

Doprava ve městě je extrémně komplexní téma, které se dotýká úplně každého. Chci ukázat, jak moc společného to má s UX, kolik překvapivých souvislostí a vazeb je třeba řešit a proč dobré řešení dopravy v rámci SmartCity se nemůže obejít bez designérského přístupu.

Jaký bude formát akce?
Po krátkém průletu nad zkoumanou oblastí si projdeme jednotlivá konkrétní témata ve 3 stupních: obecný základ, brněnská realita, zahraniční příklady. Na závěr u vámi vybraných oblastí zkusíme v diskusi nastřelit několik možných řešení. 

Pro koho tohle téma vyloženě není?
Lidé bez minimální schopnosti designového myšlení budou na meetupu asi trochu trpět. A taky kdokoliv z DPMB/města, kdo nemá zvládnuté přijímání zpětné vazby ;-)))

Zdarma