Kubernetes na AWS: nasazení, provoz a údržba - Pardubice

  Cloud   Docker

Proč zvolit Kubernetes? Co řeší, v čem pomáhá a kdy hází klacky pod nohy? To vše i s praktickými ukázkami.

O akci

Proč jsme zvolili Kubernetes ve VersionPress.com, co nám to řeší, co by se jinak dělalo těžko a co by mohlo být lepší? Vysvětlím konkrétní nasazení a řešení. Další část se bude věnovat nasazení Kubernetes na AWS a to pomocí praktické ukázky. Pomocí automatizačího nástroje Terraform rozjedeme na AWS kompletní, funkční Kubernetes cluster a pak nasadíme webovou aplikaci, kde si ukážeme, jak to celé funguje v praxi. Důležitou součástí je údržba Kubernetes clusteru. Ať už jsou to zálohy, monitoring, nebo třeba bezvýpadkový upgrade na novou verzi. Nakonec bych rád zmínil problémy, na které lze na AWS narazit, a jak je řešit.

Přednáška pro pokročilejší. Je vhodné alespoň teoreticky znát Docker a cloudové služby.

Zdarma