Partner Practice Enablement: Azure Machine Learning (hands-on labs)

  Azure   Machine learning

Zveme vás na další z řady praktických technických seminářů Partner Practice Enablement, v rámci kterého se tentokrát zaměříme na oblast Azure Machine Learning.

Azure Machine Learning je cloudá služba, která vám umožňuje snadno vytvářet, nasazovat a sdílet prediktivní analytická řešení. V rámci tohoto semináře naučíme účástníky - uživatele, jak vytvářet vlastní experimenty v Azure Machine Learning Studio a zároveň, jak použít scénáře, které jsou již připraveny v rámci Azure Machine Learning Gallery.

Seminář bude probíhat formou přednášky v kombinaci s praktickýmy hands-on laby, díky kterým si vše vyzkoušíte.

Cílová skupina:

Business Intelligence Practice Leads and Architects, Data Practice Leads, Data Professionals, and Developer Practice Leads

Na semináři budete potřebovat vlastní notebook a Microsoft Azure účet. Pokud účet nemáte, postačí vám vytvoření Azure Trial verze, kterou si můžete zařídit zde: http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/free-trial/

 
Agenda: 
 
  • Introduction to Cortana Analytics Suite
  • Introduction to Machine Learning Studio
  • Text Analytics with R and Machine Learning
  • Deploying a Predictive Analytics Solution with Machine Learning

Zdarma