Windows Containers

  Windows Server

Pojďme společně nahlédnout na novou technologii ve Windows Server 2016 pro DevOps práci - kontejnery. Ukážeme si základní správu systému, který je postaven nad Docker enginem, instalaci a konfiguraci jednotlivých částí deploymentu. Vysvětlíme si jaký je rozdíl mezi Hyper-V a Windows kontejnery. Postupně v průběhu přednášky a ukázek budeme přidávat další konfigurace a rozšiřovat náš existující kontejner o další možnosti. Naučíme se vytvářet i složitější konfigurace pomoci Docker Compose a dle času si ukážeme i správu prostředí dalšími nástroji, vysokou dostupnost, škálování a další.

17:00 - 17:10 - Představení WUGu
17:10 - 18:30 - 1. část setkání
18:30 - 18:45 - Přestávka a občerstvení
18:45 - 20:00 - 2. část setkání
20:00 - Diskuze

Zdarma

Přednášející