SSAS Tabular a úvod do jazyka DAX

  MS SQL Server

Zveme vás na přednášku, kde se seznámíte se službou SQL Server Analysis Services (SSAS), která je hojně využívána v rámci Business Intelligence řešení k tvorbě datových modelů za účelem zvýšení výkonu a odstínění uživatelů od komplexnosti databáze, díky čemuž se mohou dotazovat nad daty bez nutnosti ovládat dotazovací jazyk. Přednáška vám pomůže začít používat tuto službu v režimu Tabular, ukáže vám tvorbu modelu od základu a uvede vás do základů jazyka DAX, který je používán pro výpočty a dotazování. Hlavní částí přednášky bude jedno velké demo z reálného světa.

17:00 - 17:10 - Představení WUGu
17:10 - 18:30 - 1. část setkání
18:30 - 18:45 - Přestávka a občerstvení
18:45 - 20:30 - 2. část setkání
20:30 - Diskuze

SQL Server Analysis Services (SSAS) jsou technologií, která umožňuje tvořit analytické modely pro podporu reportingu a ad hoc analýzy. Tabular je mladším ze dvojice podporovaných modelů a je určitě jednodušším. Ačkoliv se nejedná o žádnou novinku (v první podobě PowerPivotu se objevil v době SQL Server 2008 R2), nyní se jeho dostupnost pro masové použití výrazně zlepšila. Tabular jsme mohli najít jen v prémiových edicích SQL Serveru, ale nyní jej najdeme i ve standardní edici SQL Serveru 2016. Stejně tak přibyla jeho cloudová verze v Azure. Informace, které se na přednášce dozvíte jsou přenositelné do jiných technologií. Konkrétně již zmiňovaného Power Pivotu a Power BI. Nevyhneme se ani porovnání Tabularu proti modelu multidimenzionálnímu, včetně silných a slabých stránek jednoho i druhého.

Zdarma

Přednášející