Windows Server 2016

Přednáška bude pojednávat o některých novinkách v nově připravovaném serveru.
Osnova:
1 Whats new
2 Virtualization
3 Nano server + demo
4 Software defined Storage + demo
5 software defined Network
6 Containers + demo
7 AD (CS, DS, FS)
8 Licensing

Zdarma

Přednášející