UX Design aneb jak tvořit pro lidi

  UX

- Úvod do problematiky
- UX a globalizace
- Mind Mapy a User Stories pro řízení projektů
- User testing a protoyping
- Základní praktiky dobré použitelnosti

Zdarma

Přednášející