Úvod do Power Pivot a jazyka DAX

  • 28.07.2016 16:00 - 17:00
  • WUG

V minulém přenosu jsme si představili Power BI v Excelu včetně jednotlivých doplňků. V další přednášce si ukážeme základy datového modelování v nástroji Power Pivot. Získané znalosti jsou aplikovatelné i v datovém modelu pro Power BI Desktop, ale kvůli pohodlnější výuce jazyka DAX se budeme v přednášce držet Excelu. Jazyk DAX otvírá možnosti pro analytické výpočty ve světě Power BI. Dozvíte se, jak tvořit jednoduché počítané sloupce a měřítka. Dostanete nezbytný základ pro další práci s DAX jako stavební kámen například pro časové kalkulace o kterých bude jedna z dalších přednášek.

Zdarma