UX Dinner Brno in January

  UX

UX Dinner is a traditional meeting of the UX community in Brno. You can expect an informal meeting of Brno UX designers over dinner; space for discussing minor design issues; and finding mentors and projects to get involved in; There is often discussion about how to get educated, what to watch, and what we as a community in Brno are missing. And you can certainly come even if you are not a "UX". :)

We will be in the "U Lucerny" this time, where they serve both food and drinks. We will have a room and it's reserved under the name of UX-meetup.

UX Dinner je tradičné stretnutie UX komunity v Brne. Možete čakať neformálne stretnutie brnenských UX dizajnérov pri večeri; priestor na rozoberanie drobných dizajnových problémov; hľadanie mentorov a projektov, do ktorých sa dá zapojiť; diskutuje sa často o tom, ako sa vzdelávať, čo sledovať, čo nám ako komunite v Brne chýba. A určite môžete prísť aj keď nie ste "UX". :)

Tentoraz budeme v U Lucerny, kde majú jedlo aj nápoje.

Budeme mít pokoj a ten je rezervovaný pod názvem UX-meetup.

Zdarma