Hodnocení kybernetické bezpečnosti (Bc. Petr Vlk, DiS. (MVP, MCP, MCITP, MCTS))

  Internet Security

Bezpečnost v kybernetickém prostoru se dostává pomalu a těžce do popředí zájmu. Bohužel ne z důvodu proaktivního zájmu IT oddělení a cílům stanoveným ze strany vedení firem, ale především pro narůstající počet úspěšných útoků na společnosti a organizace po celém světě. Často bohužel i s destruktivními důsledky.

Projdeme si základní domény ochrany organizace, možnosti zajištění bezpečnostního programu pro organizaci, hodnocení stavu ochrany a klíčové metriky, které sledovat. Jaké standardy dodržovat a procesy a postupy implementovat vedle námi oblíbených technologií. Ať mají na sobě logo Microsoft či jiné. Jak na jednu řeč přivést tradicionalisty s firewally a VPN vedle modernistů mávajícími vlajkami Zero Trust.

A abychom se nepohybovali jen na úrovni teorie, podíváme se do světa služeb Microsoft 365, rodiny Microsoft Defender, kde to možná pro mnohé již nepřekvapivě, budeme mít o kousek jednodušší. Abychom nemuseli být jen reaktivní, ale posunuli si právě do té proaktivity.

17:30 - 17:40 - Představení WUGu
17:40 - 18:45 - 1. část setkání
18:45 - 19:00 - Přestávka
19:00 - 20:00 - 2. část setkání
20:00 - Diskuze

Zdarma

Přednášející