Vývoj multiplatformních aplikací v Uno Platform (Martin Zikmund (MVP))

  • 13.06.2023 17:00 - 20:00
  • WUG

Vývoj multiplatformních aplikací je složitý. Některé frameworky nám umožňují sdílet business logiku, některé jdou dále a umožňují nám sdílet vrstvu uživatelského rozhraní, často ale omezenou na nejnižší společný jmenovatel mezi cílovými platformami. I přesto se nakonec často musíme uchýlit k psaní platformě specifického kódu, což znamená, že potřebujeme také vývojáře, kteří jsou obeznámeni s každou z cílových platforem. Co kdyby existoval framework, který by nám umožnil napsat veškerý kód v C# a XAMLu, s neomezenými možnostmi stylizace a šablonování, a jediným API pro přístup k hardwaru zařízení a API? A co kdybyste mohli tento framework využít pro cílení na všechna mobilní a desktopová zařízení a dokonce i na web? Toto je cílem open source frameworku Uno Platform, se kterým se v této přednášce seznámíme.

17:00 - 17:10 - Představení WUGu
17:10 - 18:30 - 1. část setkání
18:30 - 18:45 - Přestávka
18:45 - 20:00 - 2. část setkání
20:00 - Diskuze

Zdarma