Havit.Blazor stack - architektura aplikací s Blazor UI, gRPC komunikací a pseudo-DDD aplikační logikou (Robert Haken (MVP, MCT, MCSE, MCPD))

  .NET Core   Blazor

Pohled do kuchyně, sdílení zkušeností - jaké uspořádání solution aktuálně v HAVITu používáme pro vývoj většiny aplikací (open-source: https://github.com/havit/NewProjectTemplate-Blazor). Anemický datový
model, EF Core, doménové a aplikační služby, Hangfire jobs, Blazor WebAssembly UI a gRPC komunikace se serverem. Inspirace pro Vaši vlastní architekturu, nebo možnost využít náš open-source stack AS IS.

17:30 - 17:40 - Představení WUGu
17:40 - 19:15 - 1. část setkání
19:15 - 19:30 - Přestávka a občerstvení
19:30 - 21:00 - 2. část setkání
21:00 - Diskuze

Rozšířená přednáška z WUG days, neboli i to co se nestihlo, ale mělo.

Zdarma

Přednášející