Research Tuesday: Výzkum ve veřejném prostoru

Research Tuesday jsou setkání, kde profesionálové z oboru uživatelského výzkumu sdílí svoje zkušenosti.
Akci organizují Výzkumatky – Volné sdružení výzkumnic s odbornými zkušenostmi a malými dětmi; a Martin Kopta.

Hlídání dětí
Na místě bude za drobný poplatek zajištěno hlídání dětí. Pokud o něj máte zájem, zadejte při registraci na dotaz “Are you bringing anyone” počet dětí, které budete chtít pohlídat. Vzhledem k tomu, že se nejedná o dětskou hernu, ale o improvizovaný prostor, vezměte prosím svým dětem i pár hraček, které budou moci sdílet s ostatními.

Program
09.30 – Otevření testovacího centra The Forge pro hosty
10.00 – Přednáška Výzkum ve veřejném prostoru
11:00 – Diskuze a dotazy
12:00 – Konec

Přednáška

Výzkum ve veřejném prostoru

Výzkumy ve veřejném prostoru jsou v ledasčem specifické a unikátní. Avšak můžeme tu najít paralely s výzkumy v digitálním prostředí. Přijďte si poslechnout Terezu Fasurovou z kanceláře participace z IPRu a Dominiku Potužákovou, která se posledních 5 let věnuje výzkumu a human centered designu v architektuře a urbanismu.
Tereza a Dominika budou diskutovat o designovém a výzkumném přístupu k veřejným zakázkám pro rozvoj území a měst, a to z dvou perspektiv: z úhlu pohledu zadavatele (IPR); a zhotovitele (Dominika). Podělí se o metody, které jsou při takových projektech úspěšné, ale i o to, co se úplně nepovedlo.

Povídat budou:

Dominika Potužáková

Dominika je multidisciplinární designérka se zaměřením na výzkum v oblasti veřejného prostoru a fyzických produktů. Vystudovala Produktový Design v Londýně a User System Interaction v holandském Eindhovenu. Pozitivní uživatelská zkušenost, přístupnost a inkluze jsou oblasti, kterými se věnuje přes 10 let. Spolupracuje s architekty, urbanisty, grafiky, designéry, ale i vývojáři a vědci. V těchto rozmanitých týmech střídá nejrůznější designerské role. Ale nejčastěji tu, které pracovně říká „advokátka lidských potřeb”. Zkoumá lidské zkušenosti do hloubky, hledá souvislosti, analyzuje je a nakonec vše předkládá ve srozumitelné podobě dál. Tak, aby se mohly uplatnit při návrhu služby, prostoru nebo smysluplné proměně města či městské části.

Tereza Fasurová

Tereza pracuje jako tzv. „participátorka“ na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy v kanceláři participace. Věnuje se zapojování veřejnosti a aktérů do městského plánování. Vystudovala kartografii a aplikovanou geografii na Masarykově univerzitě v Brně. Již tam ji zaujala geografie města a městské plánování, které potom začala více rozvíjet právě na IPRu. Tereza v rámci své práce nastavuje participativní procesy, řídí participaci v rámci jednotlivých městských projektů, mapuje potřeby obyvatel, postává na informačních kontejnerech a povídá si s lidmi o připravovaném projektu nebo školí v participaci své kolegy a další úředníky města. Participace není jenom o komunitních akcích nebo participativním rozpočtu, ale hlavně o hledání dohody a kompromisu společně se všemi aktéry a obyvateli.

Zdarma