Úvod do ASP.NET Core Identity (Miroslav Holec (MVP))

  ASP.NET   ASP.NET Core

Microsoft Identity je komplexní a přitom jednoduše implementovatelné řešení pro nedelegovanou autentizaci. Ukážeme si principy fungování, zapojení do .NET aplikace a řešení standardního workflow, jako je registrace, přihlašování a odhlašování uživatelů. V závěru se podíváme i na možné rozšíření samotné identity, napojení na různá úložiště nebo propojení identity server nebo vybraný identity providers.

Osnova přednášky:
- Celkový pohled na MS Identity
- Základní koncepty Claims Auth
- Implementace do .NET aplikace
- Základní konfigurace
- Registrace, LogIn, LogOut
- Rozšíření identity
- Další rozšíření a souvislosti

Zdarma