Research Tuesday: Jak zkoumat citlivá témata a neublížit? 

  UX

Research Tuesday jsou setkání, kde profesionálové z oboru uživatelského výzkumu sdílí svoje zkušenosti.
Akci organizují Výzkumatky – Volné sdružení výzkumnic s odbornými zkušenostmi a malými dětmi; a Martin Kopta.

Akce je výjimečně v pondělí.

Hlídání dětí
Na místě bude za drobný poplatek zajištěno hlídání dětí. Pokud o něj máte zájem, zadejte při registraci na dotaz “Are you bringing anyone” počet dětí, které budete chtít pohlídat. Vzhledem k tomu, že se nejedná o dětskou hernu, ale o improvizovaný prostor, vezměte prosím svým dětem i pár hraček, které budou moci sdílet s ostatními.

Program
09.30 – Otevření testovacího centra The Forge pro hosty
10.00 – Přednáška Jak zkoumat citlivá témata a neublížit?
11:00 – Diskuze a dotazy
12:00 – Konec

Přednáška
**Jak zkoumat citlivá témata a neublížit?**

**Čeká vás výzkum mezi lidmi, kteří byli vystaveni traumatu či zakoušejí jinou obtížnou životní situaci? Stalo se vám někdy, že se vám respondent či respondentka při výzkumu rozplakali a vy jste si nebyli jistí, jak s tím naložit? Jaké je to ptát se sexuální život? A víte, kdy máte povinnost informovat policii o tom, co jste se při výzkumu dozvěděli?**
**Během setkání zodpovím nastíněné otázky a dotknu specifik zkoumání tzv. citlivých témat ve všech fázích, kterými kvalitativní výzkumník nebo výzkumnice prochází - od náboru až po analýzu a prezentaci dat. Na praktických příkladech i s využitím akademických textů nastíním témata, na která můžeme při výzkumu narazit.**

Přednášející

**Petra Kutálková - designová výzkumnice a service designérka na volné noze. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice s lidmi, kteří byli vystaveni násilí, žili bez domova či se nacházeli v dalších obtížných situacích. V posledních letech se kromě jiného věnuje výzkumům v oblasti sexuality, traumatických situací či mezi zranitelnými a obtížně dosažitelnými skupinami a hledání způsobů, jak lidem umožnit participaci v designovém procesu. Petra kromě jiného zjišťovala zkušenosti sexworkerk s násilím a jejich představy o řešení, ptala se na potřeby a zkušenosti lidí, kteří byli nuceni pracovat za otrockých podmínek či rodin, které přišli o dítě v období okolo porodu. Vyzkoušela při výzkumu spolupráci s lidmi s mentálním postižením a aktuálně se snaží najít cestu, jak do výzkumu a designového procesu vtáhnout školkové děti.**

Zdarma