Úvod do Cloud Security (Mgr. Michael Grafnetter (MVP, MCT, MCITP))

  Cloud

Cílem přednášky je poskytnout ucelený přehled o základních bezpečnostních konceptech, které řeší každá organizace při přechodu na cloudové služby (nebo by je měla řešit).

Budeme mluvit o možnostech ochrany dat, modelech sdílené odpovědnosti u IaaS, PaaS a SaaS, metodách vícefázové autentizace a dalších bezpečnostních řešeních, vysoké dostupnosti, nebo o autentizačních protokolech OpenID Connect a SAML.

Diskutovány budou také typické chyby, které v minulosti vedly ke kompromitaci firemních aplikací a dat hostovaných v cloudu.

Zdarma

Přednášející