UX Readers Online edition in April

  UX

Let's discuss UX-related books!

Don't forget to show us the UX books you've recently read, so we can better give reviews and inspire the others. And feel free not to only bring design books but whatever somehow related to design.

This time you can also get the discount 30% from http://rosenfeldmedia.com/books. Use the code uxreaders30ap21 and write them a review on Amazon to say thank you.

This edition will be online, link is meet.google.com/tkt-mote-hvf

Poďme sa pobaviť o knihách, ktoré súvisia s UX.
Nezabudni si vziať knihy o UX, ktoré si nedávno čítal, aby sme ich mohli lepšie recenzovať a inšpirovať ostatných. Samozrejme nemusí ísť priamo o dizajnové knihy, stačí, ak budú s dizajnom súvisieť.

Tentoraz môžeš získať zľavu 30% na knihy z http://rosenfeldmedia.com/books. Zadaj kód uxreaders30ap21 a napíš im potom recenziu na Amazone ako poďakovanie.

Budeme online, link je link is meet.google.com/tkt-mote-hvf

Zdarma