Moderní JavaScript aneb tančíme v minovém poli

  JavaScript

Na JavaScript se velká část (nejen) .NET vývojářů vždy dívala s opovržením, a často právem - některé jeho syntaktické konstrukce anebo vestavěné funkce jsou přinejmenším neintuitivní, jiné dokonce i koušou.

JavaScript ale za posledních několik let urazil dlouhou cestu a přibyla v něm celá řada užitečných funkcí, takže v kombinaci s dnešními nástroji se v něm programuje o dost lépe než před lety. ES moduly zjednodušily strukturování codebase a implementaci "private" věcí, lambda výrazy zkrotily ďáblův výtvor this, async/await vyřešil peklo s callbacky v callbacích v callbacích v callbacích, a nadstavby jako je TypeScript přidaly velmi silnou typovou kontrolu, ale zároveň nestojí v cestě tam, kde o silnou typovost zájem nemáte. A pokud se vyhnete pověstným zakopaným minám, programování v JS může být i celkem příjemné.

Tato přednáška si neklade za cíl naučit vás současné trendy nebo moderní paradigmata vývoje velkých aplikací v JS. Jedná se spíš o výběr "features" JavaScriptu (a TypeScriptu), které mi přišly zajímavé, které můžete využít ve svých .NET aplikacích, a které vám dost možná změní názor na JS jako takový. Uvidíte také, že když si chce člověk hrát, je JavaScript mnohem pružnější a praktičtější než C#, ve kterém se přes samou infrastrukturu občas nedostanete k jádru věci, zvlášť když máte málo času.

17:00 - 19:00 - Přednáška
19:00 - Diskuze

Zdarma

Přednášející