Blazor Server: Integrace do existujících MVC aplikací

  .NET Core   ASP.NET Core

Blazor Server je produkčně použitelná a zatím stále přehlížená technologie. Během přednášky nastíním myšlenkové výhody a vhodné scénáře použití Blazor Server. Ukážeme si také learning path, ze které lze vycházet pro samostudium a ruku v ruce s tím klíčové funkce a principy fungování celé technologie i s ohledem na odlišnosti vůči Blazor WASM.

18:00 - 18:05 - Představení WUGu
18:05 - 19:30 - Přednáška a souběžná diskuze s přednášejícím na chatu

Zdarma

Přednášející