UX Readers Online edition in May

  UX

Let's discuss UX-related books!

Don't forget to show us the UX books you've recently read, so we can better give reviews and inspire the others. And feel free not to only bring design books but whatever somehow related to design.

Poďme sa pobaviť o knihách, ktoré súvisia s UX.
Nezabudni si vziať knihy o UX, ktoré si nedávno čítal, aby sme ich mohli lepšie recenzovať a inšpirovať ostatných. Samozrejme nemusí ísť priamo o dizajnové knihy, stačí, ak budú s dizajnom súvisieť.

Zdarma