Azure Active Directory pro správce Active Directory

  Windows Server

Tato přednáška je určena pro všechny správce Active Directory Domain Services (ADDS) a Federation Services (ADFS) na Windows Serveru, které zajímá, jak funguje cloudové Active Directory. Budeme se věnovat otázkám nasazení, provázání s existujícím Active Directory a integrace s aplikacemi třetích stran. Část přednášky bude věnována správnému zabezpečení Azure Active Directory a potažmo Active Directory, včetně správy přístupů, auditování a vícefázové autentizace. Ukážeme si také možnosti automatizace pomocí PowerShellu.

17:00 - 17:05 - Představení WUGu
17:50 - 18:30 - 1. část přednášky
18:30 - 18:45 - Přestávka
18:45 - 20:00 - 2. část přednášky
20:00 - Diskuze 

Zdarma