Research Tuesday: Segmentace a výzkum Česká společnost po 30 letech

  UX

Research Tuesday jsou setkání, kde profesionálové z oboru uživatelského výzkumu sdílí svoje zkušenosti.
Akci organizují Výzkumatky – Volné sdružení výzkumnic s odbornými zkušenostmi a malými dětmi; a Martin Kopta.

Akce je výjimečně ve čtvrtek z důvodu časových možností řečníka.

Hlídání dětí
Na místě bude za drobný poplatek zajištěno hlídání dětí. Pokud o něj máte zájem, zadejte při registraci na dotaz “Are you bringing anyone” počet dětí, které budete chtít pohlídat. Vzhledem k tomu, že se nejedná o dětskou hernu, ale o improvizovaný prostor, vezměte prosím svým dětem i pár hraček, které budou moci sdílet s ostatními.

Program
09.30 – Otevření testovacího centra Folimanka Lab pro hosty
10.00 – Představení výzkumu Česká společnost po 30 letech se zaměřením na segmentaci
11:00 – Diskuze a dotazy
12:00 – Konec

Přednáška
Martin Buchtík stručně představí hlavní výsledky výzkumu Rozděleni svobodou (https://www.irozhlas.cz/rozdeleni-svobodou), který zkoumá strukturu české společnosti. Ve druhé části se bude soustředit na metodologii a konstrukci různých klíčových proměnných, popíše, jak k nim přistupovali a ukáže dílčí analýzy, které jsou zajímavé jenom pro lidi, co mají rádi výzkum.

Přednášející
Martin Buchtík je sociolog a ředitel neziskového ústavu STEM. Zabývá se tématy spojenými s dynamicky se proměňující českou a evropskou společností v širším kontextu jako je formování veřejného mínění, kvalita života, soudržnost a nerovnosti. V minulosti mimo jiné řídil CVVM, doktorské studium absolvoval na Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově se zaměřením na metodologii sociologického výzkumu.
V poslední době realizoval řadu velkých projektů, např. Generation What (http://www.generation-what.cz/) nebo Rozděleni Svobodou (https://www.irozhlas.cz/rozdeleni-svobodou)

Zdarma