Na vlnách Powershellu do nekonečna a ještě dál

Cílem přednášky bude ukázat, jak se vypořádat s duplikací funkcí a proměnných v Powershell skriptech, automatizací distribuce obsahu na klienty v AD, absencí kontroly skriptů před nasazením do produkčního prostředí, zálohováním, auditováním, formátováním kódu atd.
A to za pomoci centrálního CI/CD Git repozitáře, který zároveň poslouží jako jediný zdroj veškerého (nejen) Powershell obsahu pro klienty v AD. Výsledkem, tak bude plně automatizované prostředí, kde jedinou manuální činností, bude psaní kódu.

Řešení je navrženo tak, aby bylo co nejjednodušší na použití bez nutnosti hlubších znalostí GITu a zároveň co nejvíc blbuvzdorné :)
Použité nástroje: GIT, GIT Hooks, Powershell, Visual Studio Code a jedna GPO.

Výstupem přednášky bude také step-by-step návod pro zprovoznění ve vašem prostředí včetně odkazu na repozitář s potřebnými daty.

Osnova
• Motivace
  o opakování stejných funkcí a proměnných v různých skriptech (složitá udržitelnost),
  o absence kontroly před nasazením skriptů do ostrého provozu (syntax, best practice, formátování, …),
  o absence verzování a zálohování,
  o absence centrální distribuce skriptů na servery,
  o každý správce má „svoje“ funkce (složité sdílení know how mezi kolegy),
  o skripty a moduly jsou rozprostřeny na různých místech v prostředí (různé verze, nepřehlednost, komplikované zálohování, …)
• Představení řešení v podobě CI/CD GIT repozitáře
• Představení jednotlivých komponent repozitáře, jejich účelu, motivace pro jejich použití + use case
  o Visual Studio Code (jednotné vývojové prostředí, auto-formátování kódu, snippets, GUI pro GIT, TODOs)
  o GIT Hooks (automatizace kontrol a distribuce)
  o Powershell skripty (kontrola syntaxe a kompatibility, AST pro kontroly obsahu, automatické generování Powershell modulů z ps1 skriptů, distribuce obsahu, code signing, ...)
• Praktické ukázky
  o distribuce obsahu pouze na vybrané stroje
  o distribuce globálního Powershell profilu
  o distribuce konfiguračních dat pro IIS / SCCM / MDT / ...
  o distribuce nových funkcí a modulů na klienty v AD
  o ...

UPOZORNĚNÍ: Na této akci nebude zajištěno občerstvení.

Čas konce přednášky je pouze orientační.

Zdarma