Cloud Study Jam #2 (CodeLab) - Kubernetes in the Google Cloud

  Cloud   Google

Cloud Study Jam - Přijďte se sejít a společně během dvou hodin vzdělávat na téma Google Cloud.

Během akce bude každý účastník samostatně vypracovávat Quest https://google.qwiklabs.com/quests/29 z Qwicklabs vzdělávací platformy.

Pro splnění Questu bude potřeba, aby si každý přinesl notebook.

Zdarma