Dotnet Talks #3 - Moderní front-end

  .NET Framework   Frontend

Vážení vývojáři,

front-endové Dotnet Talks jsou tu!

Na minulém setkání mě překvapil zájem o front-endová témata. Proč by Dotnet Talks nemohly být o front-endu pro dotnet vývojáře? A budou!

Třetí setkání připadá na 21. říjen od 16:30, tedy na období, kdy se plánují i jiné konference zaměřené na backend technologie. Přišla mi škoda témata vzájemně vykrádat a tak jsem pro vás oslovil speakery, kteří se věnují modernímu front-endu. Na co můžete těšit?

Těšit se můžete na témata AMP, Typescript, Javascript debugging, moderní front-end stack a Vue.js. Přednášet bude například Martin Michálek, konzultant, lektor a autor mnoha knih, který se již dvě desítky let věnuje webovému vývoji a v současné době se zaměřuje na rychlost webu a AMP. Pozvánku přijal také nezávislý vývojář Dan Steigerwald, autor vývojářského stacku Este.js a další odborníci na front-end, jako Riki Fridrich, Pavel Kříž a Břeťa Proft, který se bude věnovat debuggingu JS pomocí Chrome Dev Tools.

REGISTRACE: www.dotnettalks.cz

Program setkání - 21. října 2019 (16:30 - 21:00 hod)

  • AMP jako řešení starých bolestí frontendu / Martin Michálek
  • TypeScript v moderním front-endu / Pavel Kříž
  • JavaScript debugging / Břetislav Proft
  • Architektura webových aplikací v roce 2019 / Daniel Steigerwald
  • Vue.js / Riki Fridrich


Délka přednášek se pohybuje mezi 30 - 60 minutami. Program je flexibilní a přizpůsobuje se aktuální situaci. Změny v programu jsou vyhrazeny.

Zdarma