Cloud Study Jam #1

  Cloud   Google   Machine learning

Cloud Study Jam - Přijďte se sejít a společně během dvou hodin vzdělávat na téma Google Cloud.

Během akce bude každý účastník samostatně vypracovávat Quest https://google.qwiklabs.com/quests/23 z Qwicklabs vzdělávací platformy.

Pro splnění Questu bude potřeba, aby si každý přinesl notebook.

Téma možných následujících Cloud Study Jam:
* Baseline: Data, ML, AI
* Machine Learning APIs
* Kubernetes in the Google Cloud
* Kubernetes Solutions
* Deploying Applications
* Cloud Architecture
* Challenge Quest
* Security & Identity Fundamentals
* IoT in the Google Cloud

Zdarma