Na vlnách Powershellu do nekonečna a ještě dál!

  Windows Server

Cílem přednášky je ukázat, jak se vypořádat s duplikací funkcí a proměnných v Powershell skriptech, distribucí Powershell modulů na klienty v AD, absencí kontroly skriptů před nasazením do produkčního prostředí, zálohováním atd. Řešením může být zavedení centrálního GIT repozitáře (zautomatizovaného skrze Git Hooks a sadu Powershell skriptů), jehož obsah je distribuován na vybrané stroje.

Součástí přednášky bude step-by-step návod včetně potřebných souborů, který vám umožní toto řešení zprovoznit i ve vašem firemním prostředí.
17:00 - 17:10 - Představení WUGu
17:10 - 18:30 - 1. část setkání
18:30 - 18:45 - Přestávka a občerstvení
18:45 - 20:00 - 2. část setkání
20:00 - Diskuze

Motivace aneb problémy, které řešíme:
• opakování stejných funkcí a proměnných v různých skriptech (složitá udržitelnost),
• absence kontroly před nasazením skriptů do ostrého provozu (syntax, best practice, formátování, …),
• absence verzování a zálohování,
• absence centrální distribuce skriptů na servery,
• každý správce má „svoje“ funkce (složité sdílení know how mezi kolegy),
• skripty a moduly jsou rozprostřeny na různých místech v prostředí (různé verze, nepřehlednost, komplikované zálohování, …),
• a další.

Představení řešení v podobě centrálního GIT repozitáře automaticky distribuovaného na klienty v AD.
Vysvětlení jednotlivých součástí repozitáře, jejich účelu včetně praktických ukázek.
GIT repozitář pro:
• verzování,
• auditing.

Git Hooks pro automatizaci:
• kontroly syntaxe a formátu skriptů,
• dodržování best practice,
• dalších kontrol.

Powershell skripty pro:
• generování psm1 modulů z ps1 skriptů,
• zpracování obsahu cloudového GIT repozitáře a distribuci do DFS,
• synchronizaci obsahu DFS na klienty.

Visual Studio Code:
• jako grafická nadstavba pro GIT,
• nastavení jednotného vývojového prostředí.

Step-by-step návod včetně potřebných souborů, který vám umožní toto řešení zprovoznit i ve vašem firemním prostředí.

Zdarma