Azure DataBricks technické školení pro partnery

  Azure

Zveme vás na technické školení pro partnery na téma Azure DataBricks pod vedením zkušeného lektora Marka Chmela.

Azure DataBricks je rychlá, snadná a spolehlivá Apache Spark-based analytická služba, více se dozvíte na: https://azure.microsoft.com/en-us/services/databricks/

Školení je určené pro role: data architect, big data architect, integration architect, data scientist

Na školení budete potřebovat vlastní notebook
 
- Collaborative Data Science with Microsoft Azure Databricks
- Overview of most common patterns with Azure Databricks + Azure    Data Services
- Demo Deep Dive Session
- Hands-on lab on Databricks

Zdarma

Přednášející